Hướng dẫn | Quy định bảo hành | Bảng giá
Tuyển dụng | Tin Tức

Lien he vienmaytinh 08 3844 2008 Lien he vienmaytinh 178-180 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Q. Phú Nhuận


  • some_text
    Có mặt trong vòng 30 phút
  • some_text
    Kiểm tra tận nơi miễn phí trên toàn quốc
  • some_text
    Thanh toán khi hết bệnh

TRUNG TÂM

BẢO HÀNH CHÍNH HÃNGLaptop

 
Sửa chữa bảo hành chính hãng FPT B1090

LH: 08 3844 2008

   
Sửa chữa bảo hành chính hãng FPT F8

LH: 08 3844 2008

   
Sửa chữa bảo hành chính hãng FPT B200

LH: 08 3844 2008

   
Nâng cấp thay thế RAM laptop ACER Extensa ...

400.000 đ

 
 
Nâng cấp thay thế RAM laptop ACER Ferrari ...

400.000 đ

   
Sửa chữa bảo hành chính hãng FPT B510

LH: 08 3844 2008

   
Sữa chữa bảo hành chính hãng FPT B730

LH: 08 3844 2008

   
Sữa chữa bảo hành Laptop Lenovo G580

LH: 08 3844 2008

 
 
Sữa chữa bảo hành Laptop Lenovo G480

LH: 08 3844 2008

   
Sửa chữa bảo hành chính hãng FPT B1088

LH: 08 3844 2008

   
Sữa chữa bảo hành Laptop Lenovo G450

LH: 08 3844 2008

   
Nâng cấp thay thế RAM laptop ACER Ferrari ...

400.000 đ

 
 
Nâng cấp thay thế RAM laptop ACER Ferrari ...

400.000 đ

   
Sửa chữa bảo hành chính hãng FPT B8300

LH: 08 3844 2008

   
Sửa chữa bảo hành chính hãng FPT HD II

LH: 08 3844 2008

   
Sửa chữa bảo hành chính hãng FPT B260

LH: 08 3844 2008

 
 
Sửa chữa bảo hành chính hãng FPT B810

LH: 08 3844 2008

   
Sửa chữa bảo hành chính hãng FPT B8230

LH: 08 3844 2008

   
Nâng cấp sửa chữa lỗi tự động tắt nguồn la...

400.000 đ

   
Nâng cấp thay thế HDD laptop Dell Precisio...

LH: 08 3844 2008

 
 
Nâng cấp thay thế HDD laptop Dell Precisio...

LH: 08 3844 2008

   
Nâng cấp thay thế HDD laptop Dell Precisio...

LH: 08 3844 2008

   
Sữa chữa bảo hành Laptop Lenovo Ided Pad

LH: 08 3844 2008

   
Sữa chữa bảo hành Laptop Lenovo Z400

LH: 08 3844 2008

 
 
Sữa chữa bảo hành Laptop Lenovo G50-70

LH: 08 3844 2008

   
Sữa chữa bảo hành Laptop Lenovo G400

LH: 08 3844 2008

   
Sữa chữa bảo hành Laptop Lenovo G40-70

LH: 08 3844 2008

   
Nâng cấp thay thế HDD laptop Dell Precisio...

LH: 08 3844 2008

 
 
Nâng cấp thay thế HDD laptop Dell Precisio...

LH: 08 3844 2008

   
Nâng cấp thay thế HDD laptop Dell Precisio...

LH: 08 3844 2008

   
Nâng cấp thay thế HDD laptop Dell Precisio...

LH: 08 3844 2008

   
Sửa chữa bảo hành chính hãng DELL Inspiron...

LH: 08 3844 2008

 
 
Sửa chữa bảo hành chính hãng Dell Vostro 5470

LH: 08 3844 2008

   
Sửa chữa bảo hành chính hãng DELL Vostro V...

LH: 08 3844 2008

   
Sửa chữa bảo hành chính hãng Dell XPS 14z

LH: 08 3844 2008

   
Sữa chữa bảo hành Laptop Lenovo 3000 G410 ...

LH: 08 3844 2008

 
 
Nâng cấp thay thế HDD laptop Dell Precisio...

LH: 08 3844 2008

   
Nâng cấp thay thế HDD laptop Dell Precisio...

LH: 08 3844 2008

   
Nâng cấp thay thế HDD laptop Dell Precisio...

LH: 08 3844 2008

   
Sữa chữa bảo hành Laptop Lenovo G400s 5939...

LH: 08 3844 2008

 
 
Sữa chữa bảo hành Laptop Lenovo IdeaPad G4...

LH: 08 3844 2008

   
Sữa chữa bảo hành Laptop Lenovo S400 5934-...

LH: 08 3844 2008

   
Sữa chữa bảo hành Laptop Lenovo Sleekbook ...

LH: 08 3844 2008

   
Sửa chữa bảo hành chính hãng DELL Inspiron...

LH: 08 3844 2008

 
 
Nâng cấp thay thế HDD laptop Dell Precisio...

LH: 08 3844 2008

   
Thay thế nâng cấp cổng kết nối thiết bị ng...

LH: 08 3844 2008

   
Thay thế nâng cấp cổng kết nối thiết bị ng...

LH: 08 3844 2008

   
Sửa chữa bảo hành chính hãng Dell Inspiron...

LH: 08 3844 2008

 
 
Sửa chữa bảo hành chính hãng Dell Vostro 3460

LH: 08 3844 2008

   
Sửa chữa bảo hành chính hãng Dell Vostro 5460

LH: 08 3844 2008

   
Sửa chữa bảo hành chính hãng Dell XPS Duo 12

LH: 08 3844 2008

   
Thay thế nâng cấp cổng kết nối thiết bị ng...

LH: 08 3844 2008

 
 
Thay thế nâng cấp cổng kết nối thiết bị ng...

LH: 08 3844 2008

   
Thay thế nâng cấp cổng kết nối thiết bị ng...

LH: 08 3844 2008

   
Thay thế nâng cấp cổng kết nối thiết bị ng...

LH: 08 3844 2008

   
Sửa chữa bảo hành chính hãng DELL Inspiron...

LH: 08 3844 2008

 
 
Sửa chữa bảo hành chính hãng Dell Inspiron...

LH: 08 3844 2008

   
Sửa chữa bảo hành chính hãng Dell Inspiron...

LH: 08 3844 2008

   
Thay thế nâng cấp cổng kết nối thiết bị ng...

LH: 08 3844 2008

   
Thay thế nâng cấp cổng kết nối thiết bị ng...

LH: 08 3844 2008

 
 
Thay thế nâng cấp cổng kết nối thiết bị ng...

LH: 08 3844 2008

   
Sửa chữa bảo hành chính hãng DELL Inspiron...

LH: 08 3844 2008

   
Sửa chữa bảo hành chính hãng DELL Vostro V...

LH: 08 3844 2008

   
Sửa chữa bảo hành chính hãng DELL XPS 13 L...

LH: 08 3844 2008

 
 
Thay thế nâng cấp cổng kết nối thiết bị ng...

LH: 08 3844 2008

   
Nâng cấp thay thế card màn hình laptop Del...

LH: 08 3844 2008

   
Nâng cấp thay thế card màn hình laptop Del...

LH: 08 3844 2008

   
Sữa chữa bảo hành Laptop Lenovo Flex 10 Ce...

LH: 08 3844 2008

 
 
Sữa chữa bảo hành Laptop Lenovo G400 i5 3230M

LH: 08 3844 2008

   
Sửa chữa bảo hành chính hãng DELL XPS 14-L...

LH: 08 3844 2008

   
Sữa chữa bảo hành Laptop Lenovo G410 i3 4000M

LH: 08 3844 2008

   
Nâng cấp thay thế card màn hình laptop Del...

LH: 08 3844 2008

 
 
Nâng cấp thay thế card màn hình laptop Del...

LH: 08 3844 2008

   
Nâng cấp thay thế card màn hình laptop Del...

LH: 08 3844 2008

   
Sữa chữa bảo hành Laptop Lenovo G500s i3 3...

LH: 08 3844 2008

   
Sữa chữa bảo hành Laptop Lenovo S410P i3 4...

LH: 08 3844 2008

 
 
Sữa chữa bảo hành Laptop Lenovo S410P i7 4...

LH: 08 3844 2008

   
Sữa chữa bảo hành Laptop Lenovo Z400 i3 3120M

LH: 08 3844 2008

   
Sửa chữa bảo hành chính hãng DELL Streak 1...

LH: 08 3844 2008

   
Nâng cấp thay thế card màn hình laptop Del...

LH: 08 3844 2008

 
 
Nâng cấp thay thế card màn hình laptop Del...

LH: 08 3844 2008

   
Nâng cấp thay thế card màn hình laptop Del...

LH: 08 3844 2008

   
Sửa chữa bảo hành chính hãng Dell Streak P...

LH: 08 3844 2008

   
Sửa chữa bảo hành chính hãng Dell Streak P...

LH: 08 3844 2008

 
 
Sửa chữa bảo hành chính hãng DELL Streak P...

LH: 08 3844 2008

   
Sữa chữa bảo hành Laptop Lenovo G40-70 – 5...

LH: 08 3844 2008

   
Sửa chữa bảo hành chính hãng DELL Venue 7

LH: 08 3844 2008

   
Nâng cấp thay thế card màn hình laptop Del...

LH: 08 3844 2008

 
 
Nâng cấp thay thế card màn hình laptop Del...

LH: 08 3844 2008

   
Sữa chữa bảo hành Laptop Lenovo G400s i3

LH: 08 3844 2008

   
Sữa chữa bảo hành Laptop Lenovo G500s – 59...

LH: 08 3844 2008

   
Sửa chữa bảo hành chính hãng Dell Venue 8 Pro

LH: 08 3844 2008

 
 
Sữa chữa bảo hành Laptop Lenovo Ideadpad S...

LH: 08 3844 2008

   
Sửa chữa bảo hành chính hãng Smartphone De...

LH: 08 3844 2008

   
Toshiba Satellite S50-BBT2N22 Laptop

LH: 08 3844 2008

   
Acer Aspire V3 371

LH: 08 3844 2008

 
 
Acer Aspire V3 471

LH: 08 3844 2008

   
Acer Aspire V3 571

LH: 08 3844 2008

   
Sữa chữa bảo hành Laptop Lenovo S410P Pent...

LH: 08 3844 2008

   
Sữa chữa bảo hành Laptop Lenovo Yoga 2 Pro...

LH: 08 3844 2008

 
 
Sữa chữa bảo hành Laptop Lenovo Yoga 2 Pro...

LH: 08 3844 2008

   
Sửa chữa bảo hành chính hãng Dell Inspiron...

LH: 08 3844 2008

   
Sửa chữa bảo hành chính hãng Dell Latitude...

LH: 08 3844 2008

   
Toshiba Satellite S70-BBT2N23 Laptop

LH: 08 3844 2008

 
 
Acer Aspire V3 571G

LH: 08 3844 2008

   
Acer Aspire V3 572

LH: 08 3844 2008

   
Acer Aspire V5 431

LH: 08 3844 2008

   
Acer Aspire V5 471

LH: 08 3844 2008

 
 
Acer Aspire V5 471P

LH: 08 3844 2008

   
Sửa chữa bảo hành chính hãng Dell Mini 5

LH: 08 3844 2008

   
Sửa chữa bảo hành chính hãng DELL VENUE 8

LH: 08 3844 2008

   
Sửa chữa bảo hành chính hãng Dell Streak 7

LH: 08 3844 2008

 
 
Sửa chữa bảo hành chính hãng Dell XPS Duo 12

LH: 08 3844 2008

   
Acer Aspire V5 473G

LH: 08 3844 2008

   
Acer Aspire V5 573G

LH: 08 3844 2008

   
Acer Aspire UltraBook V7

LH: 08 3844 2008

 
 
Acer Aspire R7

LH: 08 3844 2008

   
Acer Aspire S3 371

LH: 08 3844 2008

   
Acer Aspire S3-391

LH: 08 3844 2008

   
Acer Aspire S7 391

LH: 08 3844 2008

 
 
Sửa chữa bảo hành chính hãng tablet Dell V...

LH: 08 3844 2008

   
Sửa chữa bảo hành Samsung Series 5

LH: 08 3844 2008

   
Sửa chữa bảo hành chính hãng Tablet DELL L...

LH: 08 3844 2008

   
Sửa chữa bảo hành chính hãng DELL Latitude...

LH: 08 3844 2008

 
 
Sửa chữa bảo hành chính hãng DELL Streak Pro

LH: 08 3844 2008

   
Acer Aspire M3 481

LH: 08 3844 2008

   
Acer Aspire M5 481TG

LH: 08 3844 2008

   
Acer Aspire P3 171

LH: 08 3844 2008

 
Loading...