Hướng dẫn | Quy định bảo hành | Bảng giá
Tuyển dụng | Tin Tức

Lien he vienmaytinh 028 3844 2008 Lien he vienmaytinh 178-180 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Q. Phú Nhuận


  • some_text
    Có mặt trong vòng 30 phút
  • some_text
    Kiểm tra tận nơi miễn phí trên toàn quốc
  • some_text
    Thanh toán khi hết bệnh

TRUNG TÂM

BẢO HÀNH CHÍNH HÃNGLaptop

 
Nâng cấp thay thế RAM laptop ACER Aspire 5552

400.000 đ

   
Nâng cấp thay thế RAM laptop ACER Aspire 4920

400.000 đ

   
Nâng cấp thay thế RAM laptop ACER Aspire 3680

400.000 đ

   
Sửa chữa thay thế nguồn máy tính để bàn FP...

LH: 028 3844 2008

 
 
Sửa chữa thay thế nguồn máy tính để bàn FP...

LH: 028 3844 2008

   
Sửa chữa bảo hành chính hãng FPT F82

LH: 028 3844 2008

   
Sửa chữa bảo hành main máy tính để bàn FPT...

LH: 028 3844 2008

   
Sửa chữa bảo hành chính hãng FPT F50

LH: 028 3844 2008

 
 
Nâng cấp thay thế RAM laptop ACER Aspire 8...

400.000 đ

   
Nâng cấp thay thế RAM laptop ACER Aspire 4750

400.000 đ

   
Nâng cấp thay thế RAM laptop ACER Aspire 4...

400.000 đ

   
Nâng cấp thay thế RAM laptop ACER Aspire A...

LH: 028 3844 2008

 
 
Sửa chữa bảo hành main máy tính để bàn FPT...

LH: 028 3844 2008

   
Sửa chữa bảo hành main máy tính để bàn FPT...

LH: 028 3844 2008

   
Sửa chữa bảo hành main máy tính để bàn FPT...

LH: 028 3844 2008

   
Sửa chữa bảo hành chính hãng FPT F51

LH: 028 3844 2008

 
 
Sửa chữa bảo hành main máy tính để bàn FPT...

LH: 028 3844 2008

   
Nâng cấp thay thế RAM laptop ACER Aspire A...

400.000 đ

   
Nâng cấp thay thế RAM laptop ACER Aspire 4...

400.000 đ

   
Nâng cấp thay thế RAM laptop ACER Aspire 5...

400.000 đ

 
 
Sửa chữa bảo hành chính hãng FPT F55

LH: 028 3844 2008

   
Sửa chữa bảo hành main máy tính để bàn FPT...

LH: 028 3844 2008

   
Sửa chữa bảo hành chính hãng FPT F80

LH: 028 3844 2008

   
Sửa chữa bảo hành main máy tính để bàn FPT...

LH: 028 3844 2008

 
 
Sửa chữa bảo hành main máy tính để bàn FPT...

LH: 028 3844 2008

   
Nâng cấp thay thế RAM laptop ACER Aspire A...

400.000 đ

   
Nâng cấp thay thế RAM laptop ACER Aspire 4...

400.000 đ

   
Nâng cấp thay thế RAM laptop ACER Aspire E...

400.000 đ

 
 
Sửa chữa bảo hành main máy tính để bàn FPT...

LH: 028 3844 2008

   
Sửa chữa bảo hành main máy tính để bàn FPT...

LH: 028 3844 2008

   
Sửa chữa bảo hành main máy tính để bàn FPT...

LH: 028 3844 2008

   
Nâng cấp sửa chữa HDD máy tính để bàn FPT ...

LH: 028 3844 2008

 
 
Nâng cấp sửa chữa HDD máy tính để bàn FPT ...

LH: 028 3844 2008

   
Nâng cấp thay thế RAM laptop ACER Aspire 4...

400.000 đ

   
Nâng cấp thay thế RAM laptop ACER Aspire O...

400.000 đ

   
Thay thế nâng cấp main laptop Dell Precisi...

LH: 028 3844 2008

 
 
Nâng cấp sửa chữa HDD máy tính để bàn FPT ...

LH: 028 3844 2008

   
Nâng cấp sửa chữa HDD máy tính để bàn FPT ...

LH: 028 3844 2008

   
Nâng cấp sửa chữa HDD máy tính để bàn FPT ...

LH: 028 3844 2008

   
Nâng cấp sửa chữa HDD máy tính để bàn FPT ...

LH: 028 3844 2008

 
 
Nâng cấp sửa chữa HDD máy tính để bàn FPT ...

LH: 028 3844 2008

   
Nâng cấp thay thế RAM laptop ACER Aspire O...

400.000 đ

   
Nâng cấp thay thế RAM laptop ACER Aspire S...

400.000 đ

   
Nâng cấp sửa chữa HDD máy tính để bàn FPT ...

LH: 028 3844 2008

 
 
Nâng cấp sửa chữa HDD máy tính để bàn FPT ...

LH: 028 3844 2008

   
Nâng cấp sửa chữa HDD máy tính để bàn FPT ...

LH: 028 3844 2008

   
Nang cap sua chua HDD may tinh de ban FPT ...

LH: 028 3844 2008

   
Sửa chữa bảo hành chính hãng FPT F1

LH: 028 3844 2008

 
 
Nâng cấp thay thế RAM laptop ACER Aspire S...

400.000 đ

   
Thay thế nâng cấp main laptop Dell Precisi...

LH: 028 3844 2008

   
Thay thế nâng cấp main laptop Dell Precisi...

LH: 028 3844 2008

   
Sửa chữa bảo hành chính hãng FPT F11

LH: 028 3844 2008

 
 
Sửa chữa bảo hành chính hãng FPT F19

LH: 028 3844 2008

   
Sửa chữa bảo hành chính hãng FPT F20

LH: 028 3844 2008

   
Sửa chữa bảo hành chính hãng FPT F69

LH: 028 3844 2008

   
Sửa chữa bảo hành cổng kết nối thiết bị ng...

LH: 028 3844 2008

 
 
Thay thế nâng cấp main laptop Dell Precisi...

LH: 028 3844 2008

   
Thay thế nâng cấp main laptop Dell Precisi...

LH: 028 3844 2008

   
Thay thế nâng cấp main laptop Dell Precisi...

LH: 028 3844 2008

   
Thay thế nâng cấp main laptop Dell Precisi...

LH: 028 3844 2008

 
 
Sửa chữa bảo hành cổng kết nối thiết bị ng...

LH: 028 3844 2008

   
Sửa chữa bảo hành cổng kết nối thiết bị ng...

LH: 028 3844 2008

   
Sửa chữa bảo hành cổng kết nối thiết bị ng...

LH: 028 3844 2008

   
Sửa chữa bảo hành cổng kết nối thiết bị ng...

LH: 028 3844 2008

 
 
Sửa chữa bảo hành cổng kết nối thiết bị ng...

LH: 028 3844 2008

   
Thay thế nâng cấp main laptop Dell Precisi...

LH: 028 3844 2008

   
Thay thế nâng cấp main laptop Dell Precisi...

LH: 028 3844 2008

   
Thay thế nâng cấp main laptop Dell Precisi...

LH: 028 3844 2008

 
 
Thay thế nâng cấp main laptop Dell Precisi...

LH: 028 3844 2008

   
Sửa chữa bảo hành cổng kết nối thiết bị ng...

LH: 028 3844 2008

   
Sửa chữa bảo hành cổng kết nối thiết bị ng...

LH: 028 3844 2008

   
Sửa chữa bảo hành cổng kết nối thiết bị ng...

LH: 028 3844 2008

 
 
Nâng cấp sửa chữa Card màn hình máy tính đ...

LH: 028 3844 2008

   
Nang cap sua chua Card man hinh may tinh d...

LH: 028 3844 2008

   
Thay thế nâng cấp main laptop Dell Precisi...

LH: 028 3844 2008

   
Nâng cấp thay thế RAM laptop ACER V3-471 C...

400.000 đ

 
 
Nâng cấp thay thế RAM laptop ACER V5-473 N...

400.000 đ

   
Nâng cấp sửa chữa Card màn hình máy tính đ...

LH: 028 3844 2008

   
Sửa chữa bảo hành chính hãng FPT B520i

LH: 028 3844 2008

   
Sửa chữa bảo hành chính hãng FPT B930

LH: 028 3844 2008

 
 
Sửa chữa bảo hành chính hãng FPT F9

LH: 028 3844 2008

   
Nâng cấp sửa chữa Card màn hình máy tính đ...

LH: 028 3844 2008

   
Nâng cấp thay thế RAM laptop ACER V5-431 N...

400.000 đ

   
Nâng cấp thay thế RAM laptop ACER V5-471G ...

400.000 đ

 
 
Nâng cấp thay thế RAM laptop ACER ES1 511 ...

400.000 đ

   
Sửa chữa bảo hành chính hãng FPT F81

LH: 028 3844 2008

   
Nâng cấp sửa chữa Card màn hình máy tính đ...

LH: 028 3844 2008

   
Nâng cấp sửa chữa Card màn hình máy tính đ...

LH: 028 3844 2008

 
 
Nâng cấp sửa chữa Card màn hình máy tính đ...

LH: 028 3844 2008

   
Nâng cấp sửa chữa Card màn hình máy tính đ...

LH: 028 3844 2008

   
Nâng cấp thay thế RAM laptop ACER V3-471 C...

400.000 đ

   
Nâng cấp thay thế RAM laptop ACER Aspire E...

400.000 đ

 
 
Nâng cấp thay thế RAM laptop ACER Extensa ...

400.000 đ

   
Nâng cấp sửa chữa Card màn hình máy tính đ...

LH: 028 3844 2008

   
Nâng cấp sửa chữa Card màn hình máy tính đ...

LH: 028 3844 2008

   
Nâng cấp sửa chữa Card màn hình máy tính đ...

LH: 028 3844 2008

 
 
Nang cap sua chua Card man hinh may tinh d...

LH: 028 3844 2008

   
Sửa chữa thay thế ổ CD/DVD máy tính để bàn...

LH: 028 3844 2008

   
Nâng cấp thay thế RAM laptop ACER Extensa ...

400.000 đ

   
Nâng cấp thay thế RAM laptop ACER Extensa ...

400.000 đ

 
 
Nâng cấp thay thế RAM laptop ACER Extensa ...

400.000 đ

   
Sửa chữa thay thế ổ CD/DVD máy tính để bàn...

LH: 028 3844 2008

   
Sửa chữa thay thế ổ CD/DVD máy tính để bàn...

LH: 028 3844 2008

   
Sửa chữa thay thế ổ CD/DVD máy tính để bàn...

LH: 028 3844 2008

 
 
Sửa chữa thay thế ổ CD/DVD máy tính để bàn...

LH: 028 3844 2008

   
Sửa chữa thay thế ổ CD/DVD máy tính để bàn...

LH: 028 3844 2008

   
Nâng cấp thay thế RAM laptop ACER Extensa ...

400.000 đ

   
Nâng cấp thay thế RAM laptop ACER Extensa ...

400.000 đ

 
 
Sửa chữa thay thế ổ CD/DVD máy tính để bàn...

LH: 028 3844 2008

   
Sửa chữa thay thế ổ CD/DVD máy tính để bàn...

LH: 028 3844 2008

   
Sửa chữa thay thế ổ CD/DVD máy tính để bàn...

LH: 028 3844 2008

   
Sửa chữa thay thế ổ CD/DVD máy tính để bàn...

LH: 028 3844 2008

 
 
Sửa chữa thay thế ổ CD/DVD máy tính để bàn...

LH: 028 3844 2008

   
Nâng cấp thay thế RAM laptop ACER Extensa ...

400.000 đ

   
Nâng cấp thay thế RAM laptop ACER Extensa ...

400.000 đ

   
Sửa chữa bảo hành chính hãng FPT B600

LH: 028 3844 2008

 
 
Sửa chữa bảo hành chính hãng FPT B750

LH: 028 3844 2008

   
Sửa chữa bảo hành chính hãng FPT F60

LH: 028 3844 2008

   
Sửa chữa bảo hành chính hãng FPT HD IV

LH: 028 3844 2008

   
Nâng cấp thay thế RAM laptop ACER Extensa ...

400.000 đ

 
 
Nâng cấp thay thế RAM laptop ACER Extensa ...

400.000 đ

   
Nâng cấp thay thế RAM laptop ACER Extensa ...

400.000 đ

   
Sửa chữa bảo hành chính hãng FPT HD IV

LH: 028 3844 2008

   
Sửa chữa bảo hành chính hãng FPT B52

LH: 028 3844 2008

 
 
Sửa chữa bảo hành chính hãng FPT B52

LH: 028 3844 2008

   
Sửa chữa bảo hành chính hãng FPT B1090

LH: 028 3844 2008

   
Sửa chữa bảo hành chính hãng FPT F8

LH: 028 3844 2008

   
Sửa chữa bảo hành chính hãng FPT B200

LH: 028 3844 2008

 
Loading...