LH: 08 3844 2008

Còn hàng

Mô tả

Hãy liên hệ Viện máy tính để chúng tôi tư vấn nâng cấp & thay thế kịp thời cho máy của bạn. Chúng tôi chuyên về nâng cấp thay thế bảo hành các dòng máy Dell Precision M4500 Mobile Workstation