LH: 028 3844 2008

Còn hàng

Mô tả

Viện máy tính để chúng tôi tự hào đảm bảo với bạn nếu máy tính bạn hư chúng tôi sẽ sửa liền, bạn hãy liên hệ sớm Viện. Chúng tôi chuyên về nâp cấp sửa chữa bảo hành các dòng Acer Aspire XC605 DT.SRPSV.001 – Dual-Core 3.0GHz / 2GB / 500GB