LH: 028 3844 2008

Còn hàng

Mô tả

Thay chip nguồn sạc chip zin

Thay cặp nguồn nhận tín hiệu cho chip chính, rất khó thay