LH: 028 3844 2008

Còn hàng

Mô tả

Thay IC sửa trên board

Thay CP, flash...