LH: 028 3844 2008

Còn hàng

Mô tả

jailbreak, ứng dụng, nhạc, phim, games, hình ảnh, restore, update firmware…

*Jailbreak untethered tất cả fimware ,baseband để cái ứng dụng miễn phí. 
* Update firmware mới vẫn giữ lại fimware cũ có thể hạ xuống được.