LH: 08 3844 2008

Còn hàng

Mô tả

Vẫn là chiếc BlackBerry Z10, tuy nhiên nếu bạn quan tâm đến sản phẩm này, chắc chắn sẽ từng nghe nói đến những thuật... Xem thêm