LH: 028 3844 2008

Còn hàng

Mô tả

Cài đặt HÐH, driver & các phần mềm cơ bản dành cho máy PC

Win ME, Windows 2000, XP, Vista, Windows 7

GIÁ TỪ 150.000 - 220.000 VND / HĐH/ PC.