LH: 08 3844 2008

Còn hàng

Mô tả

Được sử uỷ quyền trực tiếp từ công ty điện tử Đài Loan Acer Coporation .Trung tâm Viện Máy tính... Xem thêm