LH: 028 3844 2008

Còn hàng

Mô tả

GIÁ TỪ 600.000 - 1.600.000 VND

Triệu chứng: Bong hoặc chết chipset và các bộ phận khác trong Mainboard

Giải pháp: Sử dụng quạt tản nhiệt, nếu hư thì hàn chipset