LH: 08 3844 2008

Còn hàng

Mô tả

Nhằm tránh mất dữ liệu một cách đáng tiếc chúng tôi khuyên bạn nên lên kế hoạch nâng cấp & bảo dưỡng HDD hợp lý. Viện Máy Tính chúng tôi chuyên về nâng cấp sửa chữa HDD cho các dòng máy FPT Elead A110.