LH: 08 3844 2008

Còn hàng

Mô tả

do tác động mạnh từ bên ngoài, bị va chạm vào vật cứng, thấm nước, bị liệt màn hình do tác động mạnh từ bên ngoài, bị va chạm vào vật cứng, thấm nước, bị liệt màn hình