700.000 đ

Còn hàng

Mô tả

Hiện tượng Ipad 1 treo cáp đĩa trên máy , không nhận PC xảy ra khi người dùng cắm iPad 1 vào đồng bộ với máy tính, lúc này máy báo "waiting for device" và bị treo cáp đãi trên máy , không nhận PC.

Quý khách có thể thử đổi sang một cable iPad 1 mới và thử trên 1 máy tính mới để loại trừ nguyên nhân do cable kết nối hoặc do máy tính. Nếu vấn đề vẫn không được giải quyết, quý khách cần mang đến trung tâm kỹ thuật để được kiểm tra, sửa chữaHiện tượng Ipad 1 treo cáp đĩa trên máy , không nhận PC xảy ra khi người dùng cắm iPad 1 vào đồng bộ với máy tính, lúc này máy báo "waiting for device" và bị treo cáp đãi trên máy , không nhận PC.

Quý khách có thể thử đổi sang một cable iPad 1 mới và thử trên 1 máy tính mới để loại trừ nguyên nhân do cable kết nối hoặc do máy tính. Nếu vấn đề vẫn không được giải quyết, quý khách cần mang đến trung tâm kỹ thuật để được kiểm tra, sửa chữa