LH: 08 3844 2008

Còn hàng

Mô tả

      MAINBOARD TOSHIBA (dealer giảm 300.000) 1 A100 VGA - 945GM... Xem thêm