LH: 028 3844 2008

Còn hàng

Mô tả

Khách hàng: C.Trâm Q.3 Số điện thoại:  01218334779 Tình trạng: HDD Box Seagate 500Gb, không nhận diện dữ... Xem thêm