LH: 08 3844 2008

Còn hàng

Mô tả

Năm 2013, Sony đã ra mắt nhiều sản phẩm ấn tượng, trong đó nổi bất là dòng máy cảm ứng màn hình Vaio Fit... Xem thêm