LH: 08 3844 2008

This product is electronically distributed.

Mô tả

Đây là máy tính bảng cao cấp nhất của Sony chạy android 4.1. Trung tâm bảo hành chúng tôi chuyên... Xem thêm