12.000.000 đ

This product is electronically distributed.

Mô tả

Laptop của bạn bị hỏng  mainboard, và bạn cần phải thay mainboard mới, giải pháp hữu hiệu và tiện ích là bạn... Xem thêm