LH: 028 3844 2008

Còn hàng

Mô tả

Nếu phải mang laptop đi sửa chữa tại bệnh viện máy tính, người dùng nên ký tên lên linh kiện, kiểm tra biên nhận, tìm hiểu giá cả, địa điểm uy tín...