LH: 08 3844 2008

Còn hàng

Mô tả

Kể từ ngày 20/5, khách hàng đến sửa chữa thiết bị tại Viện Máy Tính sẽ được trải nghiệm dùng thử máy tính bảng.