LH: 028 3844 2008

Còn hàng

Mô tả

Dịch vụ hỗ trợ kiểm tra và vệ sinh thiết bị CNTT, máy tính,  laptop , tablet định kỳ với công nghệ bơm hút... Xem thêm