LH: 028 3844 2008

Còn hàng

Mô tả

Windows Phone là hệ điều hành của Microsoft dành cho smartphone kế tục nền tảng Windows Mobile, mặc dù chúng không... Xem thêm