LH: 08 3844 2008

Còn hàng

Mô tả

. Màn hình Vivo V5s bị bể, nứt,… . Phần cảm ứng Vivo V5s bị liệt Nguyên nhân hư màn... Xem thêm