LH: 08 3844 2008

Còn hàng

Mô tả

Tình trạng camera Vivo X5 Pro Trên Vivo X5 Pro xuất hiện những ánh sáng tím, hồng khoảng 1-2... Xem thêm