LH: 08 3844 2008

Còn hàng

Mô tả

Tình trạng vỏ Vivo Xplay 5 Vỏ Vivo Xplay 5 bị móp, trầy, xước,bị nứt Vỏ Vivo Xplay trông cũ kỹ, dơ... Xem thêm