LH: 08 3844 2008

Còn hàng

Mô tả

Tình trạng màn hình Mobiistar Prime X Max Màn hình Mobiistar Prime X Max  bị vỡ, nứt, bị ẩm... Xem thêm