LH: 028 3844 2008

Còn hàng

Mô tả

Bảng Giá Dịch Vụ :

 

* Phá mật khẩu iphone :

 

+ Xóa mật khẩu iphone 4       : 300.000

+ Phá mật khẩu iphone 4S     : 325.000

+ Phá passcode iphone 5       : 350.000

+ Phá mật khẩu iphone 5S     : 360.000

+ Xóa pass iphone 6               : 400.000  ( Testing)

+ Phá mã iphone 6 plus         : 450.000  ( Testing)

 

* Phá passcode ipad :

 

+ Mở mật khẩu iPad                : 400.000