LH: 08 3844 2008

Còn hàng

Mô tả

Ổ cứng là một thành phần quan trọng trong máy tính, tất cả dữ liệu của người dùng (hệ điều hành, dữ liệu... Xem thêm