Hướng dẫn | Quy định bảo hành | Bảng giá
Tuyển dụng | Tin Tức

Lien he vienmaytinh 08 3844 2008 Lien he vienmaytinh 178-180 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Q. Phú Nhuận


  • some_text
    Có mặt trong vòng 30 phút
  • some_text
    Kiểm tra tận nơi miễn phí trên toàn quốc
  • some_text
    Thanh toán khi hết bệnh

TRUNG TÂM

BẢO HÀNH CHÍNH HÃNGHướng dẫn phòng và diệt virus CTB-Locker phục hồi lại dữ liệu bị mã hóa

LH: 08 3844 2008

Còn hàng

CTB-Locker là mt biến th ca loi virus tng tin cc kỳ nguy him đang lây nhim mnh trên toàn thế gii. Ngay sau khi nhim vào máy tính, virus s lp tc mã hóa toàn b các file d liu đng thi đi tên file thành phn m rng vi 7 ký t ngu nhiên (vd: tailieu.doc.dxxfkvy) và yêu cu người dùng np tin chuc đ ly li khóa (key) đ gii mã ly li d liu

Hướng dn phòng và dit virus CTB-Locker phc hi li d liu b mã hóa

Hacker ghi rõ: thi gian ti đa đ người dùng có cơ hi np tin chuc ly li d liu là 96 tiếng (4 ngày), sau thi hn trên, khóa gii mã s b hy trên máy ch ca Hacker đng nghĩa vi d liu ca người dùng vĩnh vin ko gii mãđc na

B mã ngun ca mãđc tng tin này đang được các Hacker rao bán cho bt k ai vàđược dùng đ phát trin thành các biến th mi ca virus nhm chng b phát hin bi phn mm dit virus. Chính vì vy, các biến th ca virus tng tin như CTB-Locker... có sc lây lan rt nhanh và rng

Đ dit virus và phc hi d liu b mã hóa, các bn cn thc hin theo đúng các bước sau:

·         Bước 1: cài đt phn mm dit virus thông dụng như Norton, BKAV, Kaspersky… theo hướng dn, nh cp nht phiên bn mi nht, sau đó quét toàn b máy đ dit sch virus

·         Bước 2: Phc hi li d liu đã b virus mã hóa, vic ly li d liu được thc hin theo 2 hướng:

1. Gii mã d liu đã b mã hóa (hu hết mi người đu đi theo hướng này, nhưng hin ti là bt kh thi tr khi np tin cho Hacker đ nhn li khóa gii mã)
2. Ph
c hi li file gc đã b virus xóa (xem bài hướng dn bên dưới)

Hướng dn phc hi d liu gc b virus mã hóa:

Đi vi các biến th cũ ca virus tng tin trước đây, ta có th gii mã d liu theo hướng dn ti đây. Tuy nhiên, vi biến th mi là CTB-Locker thì hin ti chưa có cách đ gii mã d liu, vì vy, ta cn phc hi file d liu gc đã b virus xóa (hoc ghi đè) theo 3 bước sau (t dễ đến khó):

Lưu ý: hãy đm bo đã sao lưu toàn b d liu, chúng tôi không chu trách nhim bt c tn tht nào khi bn làm theo hướng dn trong bài viết này

Cách 1:

·         M "My Computer" tìm đến thư mc hoc file tài liu b mã hóa, bm chut phi và chn mc "Restore previous versions"

Description: Phục hồi dữ liệu bằng tính năng Restore previous versions
Ph
c hi d liu bng tính năng Restore previous versions

·         Ti ca s "Previous Versions" hin ra các phiên bn đã sao lưu ca d liu, bn hãy chn ngày trước khi b nhim virus và chn "Restore" đ phc hi li d liu. Hãy c gng nhiu ln đ tìm được phiên bn d liu còn tt chưa b mã hóa (xem nh trên)

·         Bn có th xem danh sách các file đã b virus mã hóa bng cách vào "My Documents" và m file "7kýt.html" (v7kýt là 7 ký t ngu nhiên vd: dxxfkvy.html)

Cách 2:

·         Ti v công c ShadowExplorer.exe ti đây

·         Cài đt hoc gii nén ShadowExplorer sau đó khi chy công c

Description: Cửa sổ ShadowExplorer cho phép chọn ngày của dữ liệu cần phục hồi
C
a s ShadowExplorer cho phép chn ngày ca d liu cn phc hi

·         Ca s ShadowExplorer hin ra, hãy chn tên đĩa cha d liu, sau đó chn ngày cn phc hi d liu (xem hình trên)

Description: Duyệt cây thư mục trên công cụ ShadowExplorer chọn dữ liệu cần phục hồi
Duy
t cây thư mc trên công c ShadowExplorer chn d liu cn phc hi

·         Tiếp đó, duyt cây thư mc và tìm đến thư mc cha d liu b mã hóa (hoc tìm đến file b mã hóa) ri bm chut phi vào chn "Export" đ phc hi li bn sao ca ngày hôm đó (xem hình trên)

·         Bn có th xem danh sách các file đã b virus mã hóa bng cách vào "My Documents" và m file "7kýt.html" (v7kýt là 7 ký t ngu nhiên vd: dxxfkvy.html)

·         Hãy c gng chn nhiu phiên bn ngày phù hp đ tìm được bn sao d liu được phc hi tt nht

Cách 3:

·         Nếu đã thc hin c 2 cách trên nhưng đu tht bi, bn hãy s dng phn mm phc hi d liu chuyên nghip theo hướng dn ti đây

Chúc các bn thành công! Mi thc mc các bComment ti đây đ được h tr

CHÚ Ý: đđược cnh báo virus vàđược Tư vn H tr và nhn Key Download mi nht ca phn mm dit Virus này hãTham gia nhóm Facebook ti đây

 

 

None
Sign in to enter tags

Type the characters you see in the picture above.

Gửi hỗ trợ

Loading...